Soprum

I föreningens soprum kan du förutom hushållssopor även källsortera glas, plast, kartong, papper, metall, glödlampor och batterier.

Genom att föreningens medlemmar sorterar soporna kan föreningen hålla ned kostnaderna för sophanteringen, och därmed också medlemmarnas hyror. Var därför noga med att sortera dina sopor i den mån det är möjligt.

Observera att grovsopor och farligt avfall inte får lämnas i soprummet, utan skall fraktas till lämplig återvinningscentral.