Ordningsregler

Följande regler gäller för samtliga boende i bostadsrättsföreningen Skogen. De är ett komplement till vad som står i föreningens stadgar och hyreskontrakt samt till övriga regler som finns. Syftet med reglerna är att vi alla ska få ett trivsamt boende och att konflikter skall undvikas.

 1. Var aktsam om föreningens egendom. Visa hänsyn till dina grannar.
 2. Lämna aldrig dörr till källare eller gemensamma utrymmen olåst.
 3. Det ska normalt vara tyst mellan klockan 22:00 – 07:00.
 4. När störande arbete ska utföras i din lägenhet, måste du informera grannarna. Sätt upp anslag eller liknande. Bilning och borrning i betongen får ske mellan klockan 08:00 och till längst klockan 16:00 på vardagar. Under helger ska bilning och borrning i betong helt undvikas.
 5. Det är inte tillåtet att röka i våra gemensamma utrymmen.
 6. Det är inte tillåtet att ha brännbart material i trapphusen.
 7. Torka upp efter dig om du spiller i entrén eller trappor.
 8. Parkering av fordon på gården är inte tillåtet. Det är endast tillåtet att köra in för av- och pålastning. Se till att du inte blockerar räddningsvägarna eller på annat sätt försvårar för dem som ska ta sig fram på gården.
 9. Hundar och katter ska vara kopplade och får inte rastas inom bostadsområdet.
 10. Cyklar ska ställas i avsedda cykelställ eller cykelrum.
 11. Det är tillåtet att sätta upp markiser utanför balkonger, under förutsättning att de är av rätt typ och färg och att de monteras på ett yrkesmässigt sätt. Det är tillåtet att måla taket och insidan på balkongen med vit färg. Observera att betongfärg måste användas vid målning av betongen.
 12. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att hänga blomlådor utanför balkongräcket. Se noga till att amplar, gardiner, belysning eller annat som hängs upp på balkongen sitter väl fästat.
 13. Skaka inte mattor, dukar, sängkläder eller dylikt från fönster eller balkong.
 14. Mata inte fåglar på balkongen eller på gården.
 15. Det är inte tillåtet att aska eller slänga fimpar och tändstickor över balkongräcket eller från fönster. Det är inte heller tillåtet att aska eller slänga fimpar och tändstickor på gårdarna.