Bilplatser

Föreningen förfogar över 77 garage och 97 parkeringsplatser, varav ett flertal har carport.

Det är inte tillåtet att parkera på innergårdarna, annat än för på- och avlastning.

Vill du hyra en bilplats, kontakta någon av våra vicevärdar eller besök vicevärdskontoret.